Interactieve kaart Forum Informatie Help  

Welkom op E-spraak Bedrijfsterrein Westerspoor Zuid te Zaandam

De gemeente Zaanstad gaat in de Ronde Tocht, Grote Tocht, Zijtocht en 1e Dwarstocht het riool vervangen en de openbare ruimte opnieuw inrichten.

De openbare ruimte is aan vervanging toe. De inrichting voldoet niet meer aan de huidige eisen, de bestrating is aan het einde van de levensduur en plaatselijk verzakt.

De rijbanen worden geasfalteerd, de parkeerplaatsen en trottoirs worden opnieuw bestraat. Het riool wordt geheel vernieuwd. Waar mogelijk kan meer groen (bomen, struiken, gazon) worden aangelegd.

Het vervangen van asfalt en bestrating biedt de kans de openbare ruimte opnieuw in te richten. U bent met uw bedrijf gevestigd op het bedrijfsterrein, dus u weet als de beste welke kwaliteiten behouden moeten blijven en op welke plaatsen kansen liggen. Maar ook welke plekken nu problemen geven.

Het forum is nu gesloten

U kon reageren tot en met 1 juni 2020. Punaises die in de kaart zijn "geprikt" en alle reacties die hierop zijn gegeven zijn nog steeds zichtbaar maar u kunt geen nieuwe reacties meer geven.

disclaimer | contact