Interactieve kaartForumInformatieHelp
 

Uw mening over de uitgevoerde verkeersmaatregelen

De gemeente Veenendaal evalueert op dit moment het Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan (GVVP) dat is opgesteld in 2012. Veel verkeersmaatregelen uit dit GVVP zijn tussen 2012 en 2018 uitgevoerd. Tot en met zondag 8 juli 2018 kon u via deze website uw mening of suggestie over de uitgevoerde verkeersmaatregelen kenbaar maken.

Het forum is nu gesloten. Punaises die door de gemeente en het publiek in de kaart zijn "geprikt" en alle reacties die hierop zijn gegeven zijn nog steeds zichtbaar maar u kunt geen nieuwe reacties meer geven.

Wat doen we met de reacties?
Uw mening over de uitgevoerde maatregelen wordt gebruikt bij toekomstige weg- en verkeersaanpassingen. Al uitgevoerde werken kunnen op details wellicht nog verbeterd worden. Ook wordt uw mening gebruikt om het verkeersbeleid van de gemeente Veenendaal verder te verbeteren en een uitvoeringsplan voor de komende jaren op te zetten.

Bedankt!
Het forum is goed bezocht en er zijn veel reacties gegeven. Wij willen graag iedereen bedanken voor aan het meedenken over het toekomstige verkeersbeleid voor Veenendaal.

disclaimer | contact