Doe mee aan de evaluatie van de parkeerregeling
De gemeente Gooise Meren evalueert de huidige parkeerregeling. Uw mening is daarbij voor ons van belang, De nieuwe parkeerregeling geldt sinds 1 januari 2018. U woont of werkt in de gemeente Gooise Meren, dus u weet wat er goed gaat met de nieuwe parkeerregeling en wat er beter kan. U kent vast ook voorbeelden van locaties waar iets speelt. Wij horen graag uw mening over de nieuwe parkeerregeling en zijn geïnteresseerd in uw ideeën hierover. Uw mening en ideeën kunt u op deze website met ons delen. De reacties worden meegenomen in het evaluatieproces dat nodig is om de parkeerregeling aan te kunnen passen.

Onderwerpen van de parkeerregeling
De parkeerregeling gaat over verschillende onderwerpen die met parkeren te maken hebben. Denk hierbij aan:

  • aantal parkeerplaatsen
  • parkeertarieven
  • vergunninghoudersgebieden
  • bezoekersvergunningen
  • indelingen van parkeerzones (betaald parkeren, vergunninghoudersgebieden, blauwe zones, vrij parkeren)
  • onderscheid tussen straatparkeren en garageparkeren
  • de vindbaarheid van parkeerlocaties

Meedenken tot en met 14 december 2018
Tot en met 14 december 2018 kunt u op deze website meedenken en uw mening of ideeën geven.

Geef uw reactie aan op de plattegrond
Zoek op de plattegrond de locatie 1op waarover u een reactie heeft. Prik op dat punt een punaise. Dat doet u door op die plaats te klikken. Dit kan een goed punt of een verbeterpunt van de parkeerregeling zijn. Ook kunt u aangeven of u een nieuw idee heeft.
Bij uw reactie kunt u uw adres en huisnummer vermelden. Zodat wij weten waar u woont. Dit is niet verplicht. We slaan uw adresgegevens veilig op en deze zijn niet toegankelijk voor derden.

Algemene reacties
Heeft u een algemene reactie die geldt voor meerdere locaties of de gehele parkeerregeling gebruik dan de knop 'algemeen' naast de kaart.

Meer informatie
Er vindt een brede evaluatie van de parkeerregeling plaats. Naast deze mogelijkheid om online mee te denken vinden er in Naarden, Muiden, Bussum en Muiderberg inloopbijeenkomsten plaats. Ook hier kunnen inwoners en andere belanghebbenden hun ervaringen met de parkeerregeling delen. Als de evaluatie leidt tot aanpassingen in de regels voor parkeren dan neemt de gemeenteraad daar in 2019 een besluit over. Aanpassingen gelden dan op zijn vroegst vanaf 1 januari 2020. In 2019 blijven de regels dus zoals ze nu zijn.

Meer informatie over het proces vindt u op de (website van de gemeente Gooise Meren. De evaluatie wordt uitgevoerd door een extern adviesbureau: Goudappel Coffeng. Als u vragen heeft, kunt u via dit mailadres contact met Goudappel Coffeng opnemen. Heeft u vragen voor de gemeente Gooise Meren, klik hier.

   > Kaart

   > Overzicht reacties

   > Informatie

   > Help

 
disclaimer | contact