Interactieve kaartForumInformatieHelp
 

Het forum is gesloten
Het forum is gesloten voor nieuwe bijdrages. U kunt geen nieuwe punaises meer plaatsen en ook niet meer reageren op eerdere discussies. Alle bijdragen die zijn gedaan zijn nog wel op de gebruikelijke manier zichtbaar.

Wat doen we met de reacties?
Alle binnengekomen reacties worden gecategoriseerd. Bijvoorbeeld op verkeersveiligheid, recreatie of fiets. Vervolgens worden in het verkeer- en vervoersplan ambities geformuleerd per thema. Deze ambities maken we concreet in het uitvoeringsplan. In het uitvoeringsplan komen concrete acties te staan hoe wij de doelen kunnen halen. Het verkeer- en vervoersplan én het uitvoeringsplan worden vastgesteld door de gemeenteraad. Naar verwachting gebeurt dit in 2020.

Bedankt!
Wij willen graag iedereen bedanken die heeft meegedaan aan het meedenken over het toekomstige verkeersbeleid voor de gemeente Buren.

disclaimer | contact