Interactieve kaartForumInformatieHelp
 

Zet uw mening over verkeer op de kaart!
De gemeente Buren werkt momenteel aan een nieuw gemeentelijk verkeer- en vervoersplan. Daarin wordt het verkeersbeleid voor de komende tien jaar vastgelegd. Uw mening vormt mede de basis voor het plan. Ondervindt u verkeersoverlast? Mist u een weg in het wegennetwerk van de gemeente? Is een weg van onvoldoende kwaliteit? Vind u dat uw kinderen niet op een veilige manier naar school kunnen? U kunt door middel van een punaise de locatie(s) aangeven. Wees daarin zo helder mogelijk. Alle reacties zijn welkom.

Hoe kan ik meedenken?
De komende maanden heeft u de mogelijkheid om op deze website mee te denken. U kunt een of meerdere punaises prikken op de interactieve kaart en daarbij aangeven wat er op deze locatie(s) speelt. Daarnaast kunt u het forum ook gebruiken om mee te denken of te reageren op andere meningen door te stemmen op een stemming of te reageren op een reactie van een ander.
Klik hier om uw reactie te geven

Wat doen we met de reacties?
Alle binnengekomen reacties worden gecategoriseerd. Bijvoorbeeld op verkeersveiligheid, recreatie of fiets. Vervolgens worden in het verkeer- en vervoersplan ambities geformuleerd per thema. Deze ambities maken we concreet in het uitvoeringsplan. In het uitvoeringsplan komen concrete acties te staan hoe wij de doelen kunnen halen. Het verkeer- en vervoersplan én het uitvoeringsplan worden vastgesteld door de gemeenteraad. Naar verwachting gebeurt dit in 2020.

Zeg het voort...
We willen u vragen zoveel als mogelijk bekendheid te geven aan deze inspraakmogelijkheid. Deel dit bericht onder straatgenoten, vrienden of familie.

Bedankt!
Wij willen graag iedereen bij voorbaat bedanken die meedoet aan het meedenken over het toekomstige verkeersbeleid voor de gemeente Buren.

disclaimer | contact