Informatie  Wat verwachten wij van u?  Interactieve kaart  Forum  Help
 
 

Wat vragen wij van u?

Klik op een icoont/titel voor het overzicht van discussies over dat thema op het forum.

Spelen
Op welk van de drie terreinen moet de speelplaats komen?
Hoe komt de speelplek er uit te zien? Bijvoorbeeld natuurlijk spelen (houten toestellen)of juist met kleurrijke speeltoestellen? Spelen met spelaanleidingen (bijvoorbeeld een grasheuvel en boomstammen?
Moeten de leeftijdsgroepen gescheiden worden?

Ontmoetingsplaats jeugd en/of oud
Er zou een ontmoetingsplek kunnen komen voor kinderen boven de 12 jaar. Dit kan in combinatie met beweegactiviteiten. Is dit wenselijk in verband met overlast doordat het dan ook uitnodigt als hangplek? Kinderen boven 12 jaar hebben een redelijk grote zelfstandigheid en zij zouden ook gebruik kunnen maken van andere voorzieningen verder weg.
Is er behoefte aan een ontmoetingsplek voor oudere mensen?
Is er behoefte aan extra beweegfuncties voor ouderen, bijvoorbeeld Jeu de Boules?
Of...?

Honden
Welk terrein wordt als losloopgebied voor honden ingericht?
Hoe moet dat er uitzien?

Groen
De terreinen komen er groen uit te zien. Welke keuze moet hierin gemaakt worden?
Een natuurlijke uitstraling met wilde bloemen?
Of een strak gemaaid gazon?
Verschillende soorten beplanting voor insecten en vogels? Natuurlijke beplanting?
Hagen en/of vaste planten border?
Planten met eetbare vruchten?
Bloeiende en/of wintergroene planten?
Of...?

Ruimte voor buurtprojecten
Zijn er buurtinitiatieven die er een plek kunnen krijgen, bijvoorbeeld een moestuin?
Willen mensen het beheer van een stukje groen op zich nemen om samen te tuinieren?

Overige suggesties
Vul hier zaken in die nog niet aan bod zijn gekomen en die u belangrijk vindt

 
 
 
 |